Varje kvartal sammanställer vi ett marknadsbrev med aktuell information kring lokala- och Skandinaviska marknaden inom energisektorn med fokus på bioenergi. Våra kunder får ta del av detta och använder det som underlag vid förhandling, investering och framtida strategier.

I dagarna skickades det första marknadsbrevet för 2022 ut.

I detta numret fördjupade vi oss kring energivedens utbud och alternativa biobränslen för kommande säsongs inköp.