CMIK uppdaterar hemsidan

CMIK uppdaterar hemsidan

Nu har ni möjlighet att läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder inom hanteringsprocessen och verksamhetsutveckling. Vi och våra kunder tror starkt på CMIK unika koncept, och därför vill vi att fler ska kunna ta del av vårt utbud. Hemsidan kommer även att erbjuda...
Nytt marknadsbrev för 2022

Nytt marknadsbrev för 2022

Varje kvartal sammanställer vi ett marknadsbrev med aktuell information kring lokala- och Skandinaviska marknaden inom energisektorn med fokus på bioenergi. Våra kunder får ta del av detta och använder det som underlag vid förhandling, investering och framtida...
Kontrollplan hållbart biobränsle

Kontrollplan hållbart biobränsle

Sedan 1 januari 2022 krävs att den som säljer fjärrvärme i större omfattning än momentant 20MW i ett samlat bör ha ett frivilligt hållbarhetsbesked. CMIK fick i uppdrag av flera kunder att utveckla ett sådant program i höstas. Nu finns ett program som har godkänts av...