CMIK AB

Våra tjänster

CMIK AB

Tjänster i bränslehanteringsprocessen

Bränslehanteringsprocessen beskriver de olika processdelar CMIK verkar inom. Alla processer hänger ihop med ett förlopp som startar och avslutar respektive process. I alla våra samarbeten och projekt utgår vi från kundens behov och strategi. Vårt mål är att skapa ett långsiktigt samarbete med våra partners. I samtliga processdelar ingår verksamhetsutveckling, administration, lager, bokslut och transportledning.

Behov/Strategi

Verksamhetsutveckling

  – Utbud och pris av biobränsle och sortiment för kommande säsong.
  – Konkurrens om bränsle inom upptagningsområde.
  – Inköpsplan, kort och lång sikt
  – Prognoser
  – Strategiskt lagernyttjande
  – Utredning, rapporter, ansökningar och kontrollsystem.
  – Bränsleeffektivitet vid förbränning
  – Lagar, förordningar och rättigheter

Operativ Verksamhet

   – Dashboard
   – Förbrukning, inköp, lager och kostnad
   – Uppföljning, prognos

 

Inköp/Taktik/Förhandling

Verksamhetsutveckling 

 – Upphandlingsstöd (bränsle och tjänster)
 – Bränslemarkanden
 – SRM register

Operativ Verksamhet

 – Verksamhetsstöd
 – Virkesorderhantering
 – Uppföljning, prognos
 – Kontraktsformer

Bearbetning - Transport

Verksamhetsutveckling 

 – Förbränning Bränslemix
 – Produktionsplaneringsverktyg
 – Incoterms
 – Försäkring, ansvar

Operativ Verksamhet

Transportledning
              – Logistik
              – Entreprenörskontakt
              – Avropsplanering
              – Lagerplanering operativt
              – Claim bränsle

 

Lagring

Verksamhetsutveckling 

– Utbildning lagerhantering
   – Kvalitet
   – Optimering
   – Brandrisk, etc
   – Substansförlust minimering
– Förordningar och krav

Operativ Verksamhet

  – Inventering
  – Lagerbokslut

Uppföljning & Avslutning

Verksamhetsutveckling 

 – Underlag till ledningsgrupp/Styrelse
 – Prognos och förändring
 – Årsbokslut ekonomi och klimat

Operativ Verksamhet

 – Virkesorder avslut
 – Underlag för faktura, bränsle och flisning/transport
    – Slutredovisning
    – Underlätta kundens administration
 – Uppföljning enligt kundönskemål
 – Power BI (Business Intelligence Microsoft)

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag att skapa en långsiktig plan för framtiden?
​Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och personlig konsultation.
Med vänliga hälsningar
Martin Hansson

info@cmik.se

VD CMIK AB

Lär dig mer redan idag.

Hör av dig så berättar vi mer!

6 + 7 =

CMIK AB

CMIK ska bidra till helheten i en biobränsleaffär utifrån värmeverkets behov och krav, genom effektiv hantering och upphandling i hela bränslehanterings-processen. Detta sker genomkomplett verktygslåda i kunskap, erfarenhet och system. Vi fokuserar främst på små till medelstora fjärrvärmebolag.

Följ oss