Aktuellt

Nyheter & Publikationer

Lansering av hemsida Maj 2022

Lansering av hemsida Maj 2022

Idag lanserar vi vår nya hemsida. Efter ett långt och intensivt arbete är projektet med hemsidan nu äntligen sjösatt. Den beskriver tydligare vårt tjänsteutbud och de processer vi är aktiva inom. Vi vill tacka Bexus och SEMSO i Karlskrona för ett mycket gott...

CMIK uppdaterar hemsidan

CMIK uppdaterar hemsidan

Nu har ni möjlighet att läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder inom hanteringsprocessen och verksamhetsutveckling. Vi och våra kunder tror starkt på CMIK unika koncept, och därför vill vi att fler ska kunna ta del av vårt utbud. Hemsidan kommer även att erbjuda...

Nytt marknadsbrev för 2022

Nytt marknadsbrev för 2022

Varje kvartal sammanställer vi ett marknadsbrev med aktuell information kring lokala- och Skandinaviska marknaden inom energisektorn med fokus på bioenergi. Våra kunder får ta del av detta och använder det som underlag vid förhandling, investering och framtida...

Kontrollplan hållbart biobränsle

Kontrollplan hållbart biobränsle

Sedan 1 januari 2022 krävs att den som säljer fjärrvärme i större omfattning än momentant 20MW i ett samlat bör ha ett frivilligt hållbarhetsbesked. CMIK fick i uppdrag av flera kunder att utveckla ett sådant program i höstas. Nu finns ett program som har godkänts av...

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag att skapa en långsiktig plan för framtiden?
​Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och personlig konsultation.
Med vänliga hälsningar
Martin Hansson

info@cmik.se

VD CMIK AB

Lär dig mer redan idag.

Hör av dig så berättar vi mer!

9 + 11 =

CMIK AB

CMIK ska bidra till helheten i en biobränsleaffär utifrån värmeverkets behov och krav, genom effektiv hantering och upphandling i hela bränslehanterings-processen. Detta sker genomkomplett verktygslåda i kunskap, erfarenhet och system. Vi fokuserar främst på små till medelstora fjärrvärmebolag.

Följ oss