Kontrollplan hållbart biobränsle

Kontrollplan hållbart biobränsle

Sedan 1 januari 2022 krävs att den som säljer fjärrvärme i större omfattning än momentant 20MW i ett samlat bör ha ett frivilligt hållbarhetsbesked. CMIK fick i uppdrag av flera kunder att utveckla ett sådant program i höstas. Nu finns ett program som har godkänts av...