Sedan 1 januari 2022 krävs att den som säljer fjärrvärme i större omfattning än momentant 20MW i ett samlat bör ha ett frivilligt hållbarhetsbesked. CMIK fick i uppdrag av flera kunder att utveckla ett sådant program i höstas. Nu finns ett program som har godkänts av Energimyndigheten. I åtagandet följer vi även upp kontrollplanen samt massbalansberäkningen, som det finns ett program för.

Är ni som förbrukare eller leverantör intresserade att veta mer, tveka inte att höra av er.